Hvad er GHG Protokollen?

Oskar Dahl Hansen

Videnskatalog

Indhold

Læs om den mest gængse metode til at beregne CO2e-udledninger og et vigtigt fundament i din klimaindsats.

Hvis du nogensinde har forsøgt at beregne din virksomheds CO2-aftryk, har du måske hørt om GHG Protokollen og scope 1, 2 & 3. Det er den mest gængse metode til at beregne CO2e-udledninger, og er et vigtigt fundament i din klimaindsats som virksomhed.

GHG Protokollen er et samarbejde mellem en række organisationer, der sikrer en strømlinet metode til at beregne CO2e-udledninger på tværs af virksomheder, myndigheder og produkter.

Hvad er scope 1, 2 og 3?

Kernen i standarden er de tre scopes. I følge GHG Protokollen kan en virksomheds CO2e-udledninger alle inddeles i henholdsvis scope 1, 2 eller 3.

Scope 1 og 2 er obligatoriske, når man bruger standarden, mens scope 3 er den sværeste at måle og er frivillig – det er dog samtidig den, hvor langt de fleste af CO2e-udledninger befinder sig. Derfor er det også den gængse opfattelse, at man ikke kan bruge scope 1 og 2 alene til at sige noget om en virksomheds CO2-aftryk.

Scope 1, 2 og 3 forklaret

Scope 1

Emissioner direkte fra virksomheden

Scope 1 refererer til direkte drivhusgasemissioner fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden. Dette omfatter emissioner fra følgende kilder:

 • Stationære forbrændingskilder: Forbrænding af fossile brændstoffer i virksomhedens egne eller kontrollerede kedler, ovne, turbiner osv.
 • Mobile forbrændingskilder: Forbrænding af fossile brændstoffer i virksomhedens egne eller kontrollerede køretøjer som biler, lastbiler, fly osv.
 • Processerelaterede emissioner: Emissioner fra fysiske eller kemiske processer, såsom produktion af cement, stål, aluminium og kemikalier.
 • Flugtige emissioner: Utilsigtede udslip af drivhusgasser fra udstyr, f.eks. lækager fra kølesystemer, luftkonditioneringsanlæg, ventilationssystemer og gasrørledninger.

Kort sagt, scope 1-emissioner er alle de direkte emissioner, der stammer fra kilder, som virksomheden har fuld kontrol over.

Scope 2

Emissioner ét led væk fra virksomheden

Scope 2 refererer til indirekte drivhusgasemissioner fra den indkøbte elektricitet, damp, varme og køling, som virksomheden forbruger. Disse emissioner forekommer hos energiproducenten, men de regnes med i virksomhedens samlede emissioner, fordi de er et resultat af virksomhedens energiforbrug.

Nøglepunkter om scope 2-emissioner:

 • Indkøbt elektricitet: Omfatter alle emissioner fra produktion af elektricitet, som virksomheden køber og bruger. Dette er typisk den største del af Scope 2-emissionerne.
 • Indkøbt damp, varme og køling: Omfatter emissioner fra produktion af damp, varme og køling, som virksomheden køber og bruger i sine faciliteter.

Scope 3

Alle de andre emissioner

Scope 3 omfatter alle andre indirekte drivhusgasemissioner, der forekommer i virksomhedens værdikæde, både upstream og downstream. Disse emissioner er et resultat af virksomhedens aktiviteter, men opstår fra kilder, som virksomheden hverken ejer eller kontrollerer direkte.

Scope 3 er klart den sværeste kategori at beregne. Det er dog også ofte den vigtigste, da mange virksomheder vil finde en stor del af deres CO2-udledning i scope 3.

Scope 3 kan opdeles i 15 kategorier, der dækker hele værdikæden:

Upstream-emissioner (før produktet når virksomheden):

 • Indkøbte varer og tjenester: Emissioner fra produktion af varer og tjenester, som virksomheden køber.
 • Kapitalgoder: Emissioner fra produktion af anlægsaktiver som bygninger, maskiner og udstyr.
 • Brændstof- og energirelaterede aktiviteter (ikke inkluderet i scope 1 eller 2): Emissioner fra produktion af brændstof og energi, som virksomheden køber.
 • Transport og distribution (upstream): Emissioner fra transport og distribution af indkøbte varer og råmaterialer.
 • Affald fra operationer: Emissioner fra bortskaffelse og behandling af affald produceret af virksomheden.
 • Forretningsrejser: Emissioner fra transport af medarbejdere til forretningsformål.
 • Medarbejderpendling: Emissioner fra medarbejdernes pendling til og fra arbejde.
 • Leasede aktiver (upstream): Emissioner fra driften af aktiver, som virksomheden lejer.

Downstream-emissioner (efter produktet forlader virksomheden):

 • Transport og distribution (downstream): Emissioner fra transport og distribution af virksomhedens produkter.
 • Behandling af solgte produkter: Emissioner fra behandling af produkter, der sælges til kunder.
 • Brug af solgte produkter: Emissioner fra brugen af virksomhedens solgte produkter.
 • Slutbehandling af produkter: Emissioner fra slutbehandling af produkter ved deres levetids afslutning.
 • Leasede aktiver (downstream): Emissioner fra driften af aktiver, som virksomheden har leaset ud.
 • Franchisevirksomheder: Emissioner fra driften af franchisevirksomheder.
 • Investeringer: Emissioner fra investeringer, som virksomheden har foretaget.

Få konkrete CO2-reduktionstips til hver kategori i scope 1, 2 og 3.

Eksempel på et klimaregnskab opdelt i scope 1, 2 og 3

Herunder kan du prøve en demo af Climaiders værktøj. I demoen kan du se hvordan et klimaregnskab, der er compliant med GHG Protokollen, udformer sig, samt hvordan det kan benyttes til at imødekomme behov for klimaregnskab og rapportering i din virksomhed.

Kom i gang med dit klimaregnskab

Vi har hjulpet virksomheder med alt fra CO2-regnskab og ESG-rapportering til reduktionsstrategi og CO2-kompensation. Hvis du har lyst til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe med at imødekomme dine behov, så book et møde her.

Kildeliste

GHG Protocol