Sådan fungerer CO2-kompensation for virksomheder

Oskar Dahl Hansen

Blog

Indhold

Hvad er CO2-kompensation, hvorfor virker det, og hvordan kommer man i gang med det som virksomhed?

Beregn, kompenser og reducer dit CO2-aftryk. Det er de tre skridt, vi anbefaler virksomheder, der vil i gang med klimahandling. Men hvad er CO2-kompensation, hvorfor virker det, og hvordan kommer man i gang med det? Alt det kommer vi omkring i denne artikel.

Hvad er CO2-kreditter?

En CO2-kredit er en enhed, der repræsenterer, at ét ton kuldioxid-ækvivalent (tCO2e) er blevet fjernet fra atmosfæren. CO2-ækvivalent er en samlet betegnelse for alle forskellige typer drivhusgasser. Når vi taler om CO2, mener vi i virkeligheden CO2e, hvilket også indbefatter andre former for drivhusgasser som f.eks. metan, lattergas og vanddamp.

Hvad er CO2-kompensation?

CO2-kompensation betyder, at man køber en mængde af CO2-kreditter, tilsvarende ens CO2-udledning f.eks. i forbindelse med drift af virksomhed.

Efter man har fået overblik over ens samlede CO2-aftryk, mener vi, at det første man bør gøre er at CO2-kompensere. Dernæst bør man gå i gang med at reducere ens udledning. På denne måde bærer man det fulde ansvar for ens klimaaftryk i forbindelse med driften af sin virksomhed.

En anden vigtig pointe er, at man med CO2-kompensation ikke blot gør sin egen sti ren. Mange af projekterne, der genererer CO2-kreditter hjælper nemlig også de mennesker, der er allermest udsatte for klimaforandringernes konsekvenser.

Derfor er der brug for CO2-kompensation

Global opvarmning er et globalt problem. Det vil sige, at det rent videnskabeligt er ligegyldigt, hvor vi reducerer mængden af drivhusgasudledninger. Så længe den samlede mængde af udledninger reduceres, er det ligegyldigt, om det sker i Danmark eller i Tanzania.

Det globale kulstof-budget indikerer, at alle og enhver skal reducere CO2-udledninger nu! Der er nu kun ganske få år tilbage til at reducere vores udledninger, før katastrofale konsekvenser af global opvarmning kommer til at hærge verden over. Et grundlæggende problem med det er, at de målsætninger, der er blevet sat af lande og virksomheder verden over, ikke imødekommer et niveau af reduktioner, der stopper opvarmningen tilstrækkeligt.

Hvis ikke ambitionsniveauet hæves, når vi det simpelthen ikke. Her er CO2-kompensation og klimaprojekter en altafgørende løsning, hvor der fortsat er mange lavthængende frugter. Det skyldes, at langt de fleste klimaprojekter er i udviklingslande, hvor der blot mangler finansiering til at skabe de nødvendige CO2-reduktioner.

Lavthængende frugter

Vi er frontløbere i klimakampen her i Danmark. Der er stadig noget vej endnu før, vi har nået klimamålene - men vi er faktisk nået så langt, at mange af de reduktionstiltag, vi kan gøre herhjemme er langt mindre effektive, end de har været. Til gengæld er der mange andre lande, især udviklingslande, der stadig er meget langt fra at være på samme niveau.

For at sætte det i perspektiv, laver en tredjedel af verdens befolkning stadig mad over åben ild. Deres samlede CO2-aftryk er langt lavere en den gennemsnitlige dansker, men det er ekstremt billigt at fjerne majoriteten af deres CO2-aftryk, og samtidig forbedre deres levevilkår markant. Gennem verificerede og kontrollerede klimaprojekter kan du hjælpe disse mennesker markant og fjerne CO2 på samme tid. Det må være det man kalder en win-win.

Det er ikke nok at reducere

Climaider hjælper virksomheder og privatpersoner med at kortlægge, hvilke tiltag de kan gøre sig for at reducere deres CO2-aftryk. Men vi er samtidig bevidste omkring, at det er umuligt at blive 100% CO2-neutral.

Alt hvad vi gør har et CO2-aftryk, og det kan man ikke løbe fra. Man kan og skal gøre meget for at reducere det, men der er også en grænse for, hvor meget man kan gøre. Alligevel er klimakrisen nået et så kritisk punkt, at der ikke er tid til at vente. Hvis ikke verden får halveret de nuværende CO2-udledninger inden 2030, så ser det meget sort ud.

Lige netop derfor mener vi, at klimaprojekter er en altafgørende klimaløsning, der bør benyttes af langt flere virksomheder. Er du allerede langt i din grønne omstilling, kan du endda CO2-kompensere ud over dit eget aftryk og for alvor gøre en forskel i kampen mod global opvarmning.

Forbrugerne kræver klimahandling

Forbrugerne kræver i højere grad produkter, der stemmer overens med deres værdier om klima og miljø. Faktisk mener over 90% af europæiske forbrugere i alderen 16-65 , at det er fundamentalt vigtigt, at virksomheder tager klimahandling - og 50% af dem er allerede opmærksomme på CO2-aftrykket bag de varer, de køber. Dette gælder især i kategorierne fødevarer og kosmetik. Derfor er det allerede altafgørende, at du tager ansvar for CO2-aftrykket bag af din virksomheds aktiviteter, både fra et etisk og et forretningsmæssigt standpunkt.

Vi kan hjælpe din virksomhed med CO2-kompensation ‍

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du kan støtte klimaprojekter, der udligner CO2-aftrykket bag din virksomheds aktiviteter, så skriv en mail til os på oskar@climaider.com. Så finder vi en løsning, der passer til din virksomhed og jeres behov.

Kildeliste

Klimaleksikon

CONCITO

Berlingske

DR