CO2-regnskab: Alt du skal vide i 2024

Climaider Personale

Videnskatalog

Indhold

CO2-regnskab er en måde hvorpå virksomheder kan kvantificere og rapportere deres CO2-udledning.

CO2-regnskab - også kaldet for klimaregnskab eller carbon accounting på engelsk, er en altafgørende faktor for fremtidens succesfulde virksomheder, der ønsker at kvantificere og reducere deres klimapåvirkning. Man hvad er et CO2-regnskab egentlig, og hvordan kan det hjælpe din virksomhed med at blive mere bæredygtig?

Hvad er et CO2-regnskab?

CO2-regnskab er en måde at måle og rapportere din virksomheds udledning af drivhusgasser, herunder CO2. Ved at indsamle data om energiforbrug, produktion, transport og andre aktiviteter kan din virksomhed beregne jeres samlede CO2-udledning og identificere områder, hvor I kan reducere jeres klimaaftryk.

“45% af forbrugere er parate til at stoppe med at købe hos deres favorit brands, hvis de nægter at beregne deres CO2-emissioner.”

- Undersøgelse foretaget af Carbon Trust

Denne trend er mere end fordoblet fra sidste år, hvoraf kun 22% af respondenterne var enige i udsagnet.

CO2-regnskab er ikke kun godt for miljøet - det kan også have økonomiske fordele for din virksomhed. Ved at identificere ineffektiviteter og reducere udledninger kan virksomheder spare penge på energiregninger og andre omkostninger.

Hvis din virksomhed ønsker at implementere CO2-regnskab, er der flere værktøjer og tjenester, der kan hjælpe dig med at komme i gang. Du kan også overveje at ansætte en ekspert til at hjælpe med at oprette og administrere dit CO2-regnskab.

Uanset hvad, er CO2-regnskab en vigtig del af enhver bæredygtig forretningsstrategi i 2024 og fremover. Hvis din virksomhed ikke allerede har implementeret CO2-regnskab, er det på tide at komme i gang. Hvert år indføres der mere omfattende regulativer, der kræver, at flere virksomheder fører CO2-regnskab- og rapportering.

Hvordan laver man et CO2-regnskab?

Når du implementerer et CO2-regnskab, er der flere skridt, du kan tage for at gøre det mest effektivt. For det første skal du identificere dine CO2-kilder og indsamle data om din virksomheds aktiviteter og energiforbrug. Dette kan omfatte alt fra transport og produktion til brug af elektricitet og papirforbrug.

Vores tilgang til CO2-beregningen er oftest den, at vi starter med at kortlægge det grove overblik over virksomhedens CO2-udledninger. Dette opnås nemmest ved at kortlægge virksomhedens forbrugsbaserede emissioner.

Climaiders CO2-regnskabssoftware har automatiseret store dele af denne proces, ved at integrere med dit regnskabssoftware.

- Prøv produktet gratis her

De forbrugsbaserede emissioner sparer meget besvær og sikrer, at der ikke er mangler i CO2-regnskabet grundet administrativt besvær ved at indsamle data. På kun få minutter kan vi dække hele dit CO2-aftryk. Beregningen baseret på forbrugsbaserede emissioner er mindre præcis, men giver et godt udgangspunkt og overblik i det videre arbejde med virksomheds CO2-regnskab.

Forbind e-conomic med Climaider og få data på dine forbrugsbaserede CO2-emissioner på få minutter.

Det næste skridt tilføjer mere præcision til CO2-beregningen og giver samtidig mere brugbar data, som din virksomhed kan handle på baggrund af. Her er målet at beregne de aktivitetsbaserede emissioner af virksomhedens mest CO2-intensitive udledningsposter.

Oversigt over spend based, activity based og supplier specific data.

Sidst har vi det øverste lag af kompleksitet i CO2-regnskabet: Leverandørspecifikke emissioner. Her opgraderes dataen endnu en gang, hvoraf der tilføres de eksakte emissioner fra dine specifikke leverandører. Denne del kræver typisk at din virksomhed foretager en Livscyklusanalyse (LCA).

Når vi foretager CO2-beregninger for virksomheder tager vi altid udgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) og Scope 1, 2 og 3. Det er den mest gængse metode og internationalt anerkendt bedste praksis. Vi vil kraftigt anbefale at du gør det samme. Her kan du se et overblik over GHG Protokollen og hvilke udledningskategorier der er forbundet med hhv. Scope 1, 2 og 3:


GHG Protocol: CO2-Regnskab Kategorier

Sådan udnytter du bedst dit CO2-regnskab

Niveauet af præcision- og kompleksitet af CO2-regnskabet er op til virksomheden selv at vurdere nødvendigheden af. Generelt anbefaler vi, at man som minimum inddrager både forbrugs- og aktivitetsbaserede emissioner. Ønsker du at tilføje det sidste lag af præcision opnår du fuldkommen indsigt i CO2-udledningerne fra din værdikæde, men processen er også forbundet med stort besvær og høje omkostninger. For de fleste mindre virksomheder vil det være tilstrækkeligt, at dit CO2-regnskab baseres på forbrugs- og aktivitetsbaseret data.

Et CO2-regnskab er ikke meget værd, hvis du ikke forstår tallenes betydning. Derfor kan det være en god idé at sammenligne din virksomhed med branchegennemsnitter, for at bedre forstå din situation. Et CO2-regnskab hjælper dig også med at identificere områder, hvor du kan reducere dine udledninger og forbedre din virksomheds bæredygtighed.

Det er dog kun en start på det endelige mål: At reducere virksomhedens CO2-udledninger. CO2-regnskabet har givet dig indsigt og data, som du kan handle på. Men det er ultimativt op til virksomheden at sætte målsætninger for at reducere dens samlede klimaaftryk. Gør du brug af en ekstern rådgiver som Climaider, kan du få hjælp til verificering af CO2-regnskabet og hjælp til en reduktionsstrategi, så du ikke står på bar bund.

Endelig er det vigtigt at rapportere dine CO2-udledninger og fremskridt til interessenter, herunder kunder, investorer og myndigheder. Dette vil hjælpe med at vise din virksomheds engagement i at reducere dens klimaaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Er der krav til at føre CO2-regnskab?

Der er flere standarder og rammer, som du kan bruge til at guide din virksomheds CO2-regnskab. Nogle af de mest almindelige inkluderer Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), ISO 14064 og Science Based Targets initiative (SBTi). Disse standarder kan hjælpe med at sikre, at din virksomhed rapporterer på en konsistent og pålidelig måde og i overensstemmelse med internationalt anerkendte bedste praksis.

Kravene til at føre CO2-regnskab varierer afhængigt af landet og lovgivningen. I Danmark er der endnu ikke et direkte lovkrav om at føre CO2-regnskab, men det er på vej ifm. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Virksomheder med mere end 250 medarbejdere skal fremover rapportere om bæredygtighed for hele værdikæden. Kravene forventes at træde i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2024 eller senere.

- Europa Kommissionen

Der er dog på nuværende tidspunkt en række initiativer og standarder, som virksomheder kan følge for at rapportere deres CO2-udledninger og arbejde på at reducere dem.

Eksempelvis kan virksomheder vælge at følge FN's Global Compact, som opfordrer virksomheder til at rapportere om deres CO2-udledninger og tage skridt til at reducere dem. Derudover kan virksomheder, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, være forpligtet til at rapportere deres CO2-udledninger og købe emissionsrettigheder svarende til deres udledninger.

Udover disse initiativer og standarder kan virksomheder også følge frivillige retningslinjer og standarder, som Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064 og Science Based Targets initiative, som tidligere nævnt.

Som sådan er det ikke kun specifikke virksomhedstyper, der er forpligtet til at føre CO2-regnskab. Enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche, kan vælge at implementere et CO2-regnskab og tage ansvar for at reducere dens klimaaftryk.

Dog kan der være nogle brancher eller virksomheder, der har et større CO2-aftryk end andre, og som derfor kan have større incitamenter til at føre CO2-regnskab. Dette kan omfatte produktionsvirksomheder, transportvirksomheder og energiselskaber, men også virksomheder inden for andre brancher, der har stor energiforbrug eller høje transportomkostninger. Det kan også være relevant for vidensvirksomheder og hoteller, da deres image og brand overfor kunderne er af høj betydning. Forbrugerne vægter nemlig bæredygtighed i deres købsproces i højere grad end nogensinde før.

Vejen mod Net-Zero og CO2-kompensation

Ud over at implementere et CO2-regnskab kan din virksomhed også overveje at investere i CO2-kompensation. Dette indebærer at kompensere for dine CO2-udledninger ved at finansiere projekter, der reducerer CO2-udledninger eller øger CO2-optagelse, såsom skovrejsning eller clean cookstove projekter. Klimakompensation kan være en midlertidig løsning, mens din virksomhed arbejder på at reducere sine udledninger, men det kan også være en vigtig del af din virksomheds klimastrategi. Det kan det også bidrage til at booste din virksomheds brand, at I udover at tage ansvar for beregning og reduktion af virksomhedens eget CO2-aftryk, også bidrager til additionel CO2-reduktion gennem eksterne projekter.

Endelig er det vigtigt at huske, at CO2-regnskab- og reduktion er en proces, der kræver vedvarende indsats og forbedring. Din virksomhed skal være villig til at evaluere og justere sin strategi over tid og fortsat stræbe efter at reducere dens klimaaftryk. Med det rigtige engagement og tilgang kan enhver virksomhed reducere dets CO2-udledninger markant og tage tage et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid.

Lyder det relevant for din virksomhed at komme i gang med et CO2-regnskab? I Climaider har vi mange års erfaring med CO2-beregning,- rapportering og reduktion. Du kan læse mere om hvordan vores software hjælper dig i mål med dit CO2-regnskab her.

Eksempel på et klimaregnskab opdelt i scope 1, 2 og 3

Herunder kan du prøve en demo af Climaiders værktøj. I demoen kan du se hvordan et klimaregnskab, der er compliant med GHG Protokollen, udformer sig, samt hvordan det kan benyttes til at imødekomme behov for klimaregnskab og rapportering i din virksomhed.