Hvad er CSDDD? (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

CSDDD er et direktiv fra EU, der sigter mod at styrke beskyttelsen af miljøet og menneskerettighederne.

Med et stadig stigende fokus på bæredygtighed og miljøansvar inden for erhvervslivet bliver virksomheder i højere grad underlagt skrappere krav til ESG-rapportering. Et af de seneste tiltag er Corporate Sustainability Due Diligence Directive, forkortet CSDDD. Godkendt af Europa-Kommissionen i marts 2024 og nu afventende endelig godkendelse af Europa-Parlamentet, forventes dette direktiv at få betydelige konsekvenser for virksomheder både inden for og uden for EU's grænser.

Hvad er CSDDD?

CSDDD er et direktiv fra EU, der sigter mod at styrke beskyttelsen af miljøet og menneskerettighederne både inden for EU og globalt. Det pålægger virksomheder forpligtelser til at håndtere faktiske og potentielle negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø, både i deres egne operationer, deres datterselskaber og deres leverandørkæde.

Direktivet blev først vedtaget af Europa-Kommissionen i februar 2022. Efter en række forhandlinger og ændringer blev det endeligt godkendt i marts 2024 og afventer nu den endelige godkendelse fra Europa-Parlamentet. Det forventes, at virksomheder skal være klar til at overholde direktivet senest i 2027, med de større virksomheder sandsynligvis som de første til at skulle efterleve det.

Hvordan vil CSDDD påvirke virksomheder?

CSDDD vil kræve, at virksomheder identificerer, forebygger, mindsker og rapporterer om negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø, både internt og i deres leverandørkæde. Dette betyder, at virksomheder skal integrere due diligence i deres strategi og tage hensyn til menneskerettigheder, klimaforandringer og miljømæssige konsekvenser af deres beslutninger.

Desuden vil større virksomheder blive pålagt at tilpasse deres forretningsstrategier med målet i Paris-aftalen om at begrænse global opvarmning til 1,5 °C, hvilket indebærer at udvikle planer for at nå netto nuludledning.

Selvom CSDDD kan virke som en byrde, giver det også virksomheder en række muligheder, herunder forbedret tillid fra kunder og medarbejdere, bedre risikostyring og lettere adgang til finansiering. Derudover etablerer direktivet en mere harmoniseret juridisk ramme i EU, hvilket kan gøre det lettere for virksomheder at navigere i lovgivningen.

Hvilke virksomheder omfattes af CSDDD?

Virksomheder med over 1.000 medarbejdere og en netto verdensomsætning på over 450 millioner EUR, der er baseret i EU, vil være forpligtede til at overholde CSDDD. Desuden kan virksomheder baseret uden for EU også blive pålagt at overholde direktivet, hvis de har betydelige aktiviteter inden for EU's grænser.

Straf for ikke at overholde CSDDD

CSDDD vil blive håndhævet gennem administrative sanktioner og civilretlige ansvar. EU-medlemsstater vil have tilsynsmyndigheder til at håndhæve direktivet og pålægge bøder og påbud om overholdelse. Derudover kan manglende overholdelse af CSDDD have økonomiske konsekvenser for virksomheder, herunder bøder på op til 5% af virksomhedens nettoomsætning og tab af muligheden for at modtage offentlige kontrakter.

Hvad er næste skridt?

CSDDD er blevet godkendt af Europa-Kommissionen og er nu afventende godkendelse fra Europa-Parlamentet. Når det er officielt vedtaget, vil medlemsstaterne have to år til at implementere direktivet i deres nationale lovgivning.

Virksomheder bør allerede nu begynde at forberede sig på at overholde CSDDD for at undgå mulige straffe og for at kunne udnytte de muligheder, som direktivet også bringer med sig. At forberede sig på CSDDD kan være en kompleks proces, især når det kommer til at vurdere leverandørkædens indvirkning. Automatiserede værktøjer som Climaiders ESG-platform kan hjælpe virksomheder med at gøre denne proces mere effektiv og omkostningseffektiv.