Hvad er CDP?

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

I denne artikel vil vi udforske CDP's historie, formål, metoder og betydning for din virksomhed.

CDP, også kendt som "Carbon Disclosure Project," er en global non-profit organisation, der spiller en afgørende rolle i forhold til virksomheders, byers og investoreres forståelse af og handling på klimaforandringer, miljømæssig bæredygtighed og gennemsigtig rapportering af ikke-finansielle data. CDP fungerer som en platform, der indsamler data om virksomheders og byers miljømæssige præstationer og rapportering. I denne artikel vil vi udforske CDP's historie, formål, metoder og betydning inden for den stigende vigtighed af bæredygtighed i forretningsverdenen.

Historien bag CDP

CDP blev grundlagt i 2000 som et initiativ af en gruppe britiske investorer, der ønskede at indsamle data om virksomheders klimaindsats for at informere investeringsbeslutninger. Organisationen startede med at fokusere på CO2-rapportering og har siden udvidet sit fokus til at omfatte andre miljømæssige aspekter såsom vandforbrug, skovforvaltning og forsyningskædepraksis.

Formål og arbejdsområder

CDP's primære formål er at skabe gennemsigtighed og fremme handling i virksomheders håndtering af miljømæssige risici og muligheder. Organisationen opfordrer virksomheder til at rapportere om deres miljømæssige præstationer, herunder deres udledninger af drivhusgasser, vandforbrug og andre relevante data. Disse data bruges af investorer, virksomheder og beslutningstagere til at evaluere og træffe informerede valg om økonomiske investeringer og forretningsstrategier.

CDP's Metoder

CDP opererer ved at sende spørgeskemaer og anmodninger om miljødata til tusindvis af virksomheder og byer over hele verden. Disse organisationer opfordres til at rapportere om deres miljømæssige præstationer og bæredygtighedsstrategier. CDP's spørgeskemaer er omfattende og dækker områder såsom klimaforandringer, vandforvaltning, skovforvaltning, og de opdateres løbende for at afspejle ændringer i branchens behov og forventninger.

Efter indsamlingen af data evalueres og scores virksomhederne baseret på deres rapportering og præstationer. Disse scores deles med investorer, interessenter og offentligheden for at fremhæve førende virksomheder og identificere områder, hvor der er plads til forbedring.

Betydningen af CDP

CDP har haft en afgørende indflydelse på erhvervslivets tilgang til bæredygtighed og ikke-finansiel rapportering. Organisationens indsats har ført til øget bevidsthed om vigtigheden af at håndtere miljømæssige risici og muligheder blandt virksomheder og investorer. Virksomheder er begyndt at forstå, at en stærk bæredygtighedsprofil ikke kun er et etisk imperativ, men også en vigtig faktor for deres omdømme, risikostyring og langsigtede levedygtighed.

Investorer og finansielle institutioner bruger CDP's data til at vurdere virksomheders bæredygtighed og risikoprofil, hvilket påvirker investeringsbeslutninger og kapitalallokering. Desuden fungerer CDP som et incitament for virksomheder til at forbedre deres bæredygtighedsindsats ved at fremhæve førende praksisser og skabe konkurrence og incitamenter til konstante forbedringer.

Hvordan bliver man compliant med CDP?

At opnå compliance med CDP indebærer en stringent verifikationsproces af de miljømæssige data, som virksomhederne indsender gennem CDP's spørgeskemaer. For at opnå en A-score, der demonstrerer virksomhedens miljølederskab over for interessenter, kræves verifikation af de indsendte data fra en akkrediteret tredjepartsudbyder i overensstemmelse med anerkendte standarder, der sikrer en bred sammenlignelighed.

En central del af at blive compliant med CDP indebærer at finde og samarbejde med en verifikationsudbyder, der opfylder CDP's krav. Disse udbydere tilbyder tredjeparts-certificering, verifikation og forsikring af klima- eller bæredygtighedsdata. Deres services er akkrediteret i henhold til internationalt anerkendte standarder som ISO eller ISAE og er godkendt til at udføre certificering inden for programmer som EU's emissionshandelssystem og Western Climate Initiative.

Virksomheder bør vælge en verifikationsløsning, der er i overensstemmelse med de accepterede standarder som defineret af CDP. Disse standarder har fælles attributter, som de evalueres ud fra, og omfatter en række anerkendte certificerings- og verifikationsmetoder såsom ISO 14064-3, AA1000AS og flere andre. Det er vigtigt at vælge en verifikationsstandard, der sikrer en omfattende verifikation af processer og data.

CDP tilskynder også til, at flere verifikationsudbydere tilslutter sig deres Accredited Solutions Provider program for at støtte de mange virksomheder, der svarer på deres spørgeskemaer. Dette program arbejder på at opbygge et stærkt netværk af udbydere for at sikre kvalitetsverifikation af de indsendte data.

For at opfylde CDP's krav om korrekt og omfattende verifikation af de miljømæssige data er det nødvendigt at vælge en verifikationsudbyder, der er akkrediteret og opererer i overensstemmelse med de accepterede standarder som specificeret af CDP. Ved at sikre, at den valgte udbyder overholder disse standarder, kan virksomhederne sikre, at deres rapporterede data opfylder CDP's krav til verificerbarhed og pålidelighed.

Konklusion

I dag er CDP blevet en afgørende aktør inden for bæredygtighed og miljørapportering. Organisationens arbejde har skubbet virksomheder til at være mere transparente om deres miljømæssige påvirkning og handlinger, hvilket har skabt en positiv forandring i retning af en mere bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis på globalt plan. CDP fortsætter med at fungere som et katalysator for fremme af miljømæssige, sociale og styringsmæssige standarder for virksomheder og investorer verden over.

Har din virksomhed et ønske om at indrapportere til CDP? Vi står klar til at yde rådgivning. Book et møde med os her.