Kvikguide til klimastrategi og CO2-reduktion for virksomheder

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

I denne guide vil vi komme med nogle forslag, råd og anbefalinger til CO2-reduktion for virksomheder.

I denne guide vil vi komme med nogle forslag, råd og anbefalinger til hvordan din virksomhed kan udarbejde en klimastrategi, og arbejde aktivt med CO2-reduktion. Det er vigtigt at pointere, at det er meget individuelt, hvordan klimastrategier bliver lagt og udført. Der er derfor ikke en magisk løsning, som alle virksomheder kan drage nytte af. Denne guide er derfor mere en generel guideline til hvordan man begynder arbejdet med klimastrategi og CO2-reduktion. At arbejde med klimastrategier og bæredygtighed er en kontinuerlig proces, og skal aldrig anses som værende færdig. Det er vigtigt at sætte sig nogle mål, og så blive ved med at arbejde mod dem.

Denne artikel er baseret på et uddrag fra vores whitepaper: En kvikguide til klimastrategi og CO2-reduktion.

Mål CO2-udledning

Det første skridt mod en klimastrategi er at måle CO2-udledningen fra virksomheden. En CO2-rapport opdelt i scope 1, 2 og 3 efter GHG Protokollen danner grundlaget for strategien og reduktionsmålene. En grundregel er at evaluere, om udledningen kan reduceres eller optimeres.

Lær mere om CO2-regnskab: Alt du skal vide om CO2-regnskab i 2024

Identificer og implementer strategier i scope 1, 2 og 3

Fokusér på tiltag i scope 1 (direkte udledninger), som at optimere bilflåden og investere i elbiler. I scope 2 (indirekte udledninger) kan energieffektivisering og overgang til vedvarende energikilder reducere udledningen. I scope 3 (indirekte udledninger fra eksterne aktiviteter) er det vigtigt at samarbejde med leverandører og optimere interne processer.

Se flere konkrete reduktionsstrategier i den fulde guide.

Opkvalificer data

Arbejd med leverandører for at forbedre datakvaliteten og udvikle fremtidige bæredygtighedsstrategier. Hold jer opdateret med den seneste data fra alle parter involveret. Jo bedre datakvalitet i CO2-regnskabet, des bedre bliver udgangspunktet for at evaluere hvilke udledninger, der skal reduceres.

Cirkulær økonomi og reduktion

Cirkulær økonomi handler om at udnytte produkter og minimere materialeforbrug, ved at holde produkter og materialer i cirkulation i længst mulig tid, for dermed at få mest mulig værdi ud af dem og undgå spild.

Cirkulære tiltag, er når der aktivt bliver grebet ind i et produkts livscyklus, og forsøgt optimeret, så materialerne kan holde længere tid, og mindske behovet for fremtidig udvinding af jomfruelige materialer. Gennem cirkulære tiltag kan produkter og materialer udnyttes i højere grad ved, at de deles, genbruges, repareres og genanvendes fremfor, at de kasseres eller deponeres. Cirkulære tiltag kan således reducere behovet for nye materialer, hvilket kan bidrage til at reducere jeres virksomheds eller jeres samarbejdspartneres CO2e-udledninger i scope 3.

Man kan med fordel få udarbejdet en Livscyklusanalyse (LCA), der dannet grundlaget for arbejdet med cirkulære tiltag.

Motivation for at arbejde med bæredygtighed

Der kan være mange grunde til at en virksomhed arbejder med bæredygtighed. Som landet ligger i dag, har næsten alle virksomheder et ønske om at være bæredygtige, og bidrage til den grønne omstilling. Når man som virksomhed arbejder med bæredygtigheden i sin egen branche, er der mange veje at gå. Typisk vil arbejdet med bæredygtighed være en god idé at kommunikere, så potentielle stakeholders og fremtidige arbejdssøgere i jeres virksomhed, bemærker, at I aktivt arbejder med området. Det kan også placere jeres virksomhed i en unik position i branchen, hvor I både kan opnå konkurrencefordele og tiltrække talent.

Udarbejdelse af politikker

Det kan være en god idé at udarbejde nogle konkrete firmapolitikker for at mindske sin udledning. En firmapolitik kan f.eks. handle om vegetarisk kantineordning, regler for flyrejser og anden transport. Disse politikker kan skrives ind i en medarbejderhåndbog, sådan så det bliver kutyme at alle medarbejdere i organisationen, overholder klimapolitikken- og strategien. Det er væsentligt at kommunikationen omkring politikken, kommer fra toppen af organisationen, og ned igennem virksomheden, for at sørge for den bliver implementeret korrekt, og flest mulige medarbejdere forstår budskabet bag, samt kan efterleve det i deres hverdagspraksis.