Hvad er GRI? (Global Reporting Initiative)

Lasse Bugge Jensen

Videnskatalog

Indhold

I denne artikel beskriver vi GRI, dets baggrund og formål, samt dets processer og metoder.

Introduktion

GRI står for Global Reporting Initiative. Som organisation, har de været med til at sætte standarden for bæredygtighedsrapporting.

GRI startede tilbage i 1997, med hovedsæde i Boston, Massachusetts. I 2002 rykkede hovedsædet til Amsterdam, Holland, hvor de stadig befinder sig.Originalt blev organisationen skabt af CERES (En amerikansk non-profit organisation) og FNs miljøprogram (UNEP). Formålet har fra starten været, at hjælpe virksomheder og organisationer med at rapportere om bæredygtighed. GRI var blandt de første til at udvikle rapporteringsstandarder indenfor økonomi, socialt- og klimamæssigt ansvar, og styringsmæssige forhold. De var altså nogle af de første de introducerede bæredygtighedsrapportering og dermed startskuddet på ESG. Deres guidelines har været med til at styrke gennemsigtigheden i virksomheder og organisationen, og sørget for at have bæredygtighed i fokus.

Kilde: https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/

GRI Standarder

GRI's rammeværk består af en række standarder, der dækker forskellige aspekter af bæredygtighed:

  1. GRI 101: Foundation - Dette er udgangspunktet for alle rapporter og giver vejledning i, hvordan standarderne skal anvendes.
  2. GRI 102: General Disclosures - Her finder man oplysninger om organisationens profil, strategi, etik og integritet, samt styringsstruktur.
  3. GRI 103: Management Approach - Beskriver hvordan en organisation styrer sine væsentlige påvirkninger.
  4. Emnespecifikke standarder - Disse inkluderer GRI 200 (økonomiske emner), GRI 300 (miljømæssige emner) og GRI 400 (sociale emner).

Virksomheder, der ønsker at rapportere i overensstemmelse med GRI, følger disse standarder ved at identificere relevante emner, indsamle data, analysere præstationer og offentliggøre rapporter.

GRI har i årevis sat rammerne internationalt, for hvordan bæredygtighedsrapportering bør være. Grunden til de eksisterer, er for at give virksomheder værktøjer til at gøre noget ved den effekt de har, både på samfundet og miljøet. I en evigt forandrende verden, er det vigtigt at deres guidelines ajourføres med de forskellige behov som de forskellige brancher har, og hvordan de rapporterer om det. Det er en understregning af, at arbejdet med klimastrategi er en kontinuerlig proces, og aldrig et færdigt stykke arbejde.

Muligheder og fordele

Selvom GRI er et nyttigt værktøj for mange virksomheder og organisationer, kan der også følge en del udfordringer med, ved brug af deres guidelines. Det kan blandt andet være indsamling af information, implementering af tiltag på tværs af virksomheden, samt omkostningerne af implementeringen, og at holde kontinuiteten i rapporteringen.

At følge GRI-standarderne giver flere fordele for din virksomhed. Det kan blandt andet være:

  • Øget gennemsigtighed: Det giver interessenter et klart billede af virksomhedens bæredygtighedspræstationer.
  • Forbedret risikostyring: Virksomheder kan bedre identificere og styre risici forbundet med miljømæssige og sociale påvirkninger.
  • Styrket troværdighed: En gennemsigtig rapporteringsproces kan styrke virksomhedens omdømme og troværdighed blandt kunder, investorer og andre interessenter.
  • Sammenlignelighed: GRI-standarderne muliggør sammenligning på tværs af virksomheder og sektorer, hvilket er gavnligt for investorer og analytikere.

Ved at rapportere i overensstemmelse med GRI-standarden øger virksomhederne gennemsigtigheden omkring deres præstationer og praksis. Dette skaber tillid og øger troværdigheden hos interessenter, stakeholders og samfundet generelt. Det viser, at man aktivt gør noget for bæredygtigheden, og de fremtidige generationer.

GRI-standarden giver en struktureret tilgang til rapportering, hvilket gør det muligt for interessenter at sammenligne virksomheders præstationer på tværs af sektorer og regioner. Dette er afgørende for at skabe benchmarking og identificere bedste praksis.De forskellige guidelines hjælper virksomheder med at integrere bæredygtighed i deres forretningsstrategi og ledelsespraksis. Ved at identificere og forstå deres påvirkning kan virksomheder bedre styre risici og muligheder forbundet med bæredygtighed.

Der er et behov for et fællessprog omkring bæredygtighed, ellers risikerer vi, at være uenige om hvordan en sund rapportering ser ud, hvilket i sidste ende vil få konsekvenser for både samfundet og klimaet. Ved hjælp af GRI’s standarder og guidelines, får lige netop det fælles sprog. Derfor er det vigtigt at følge GRI, og vide hvad det indebærer, når man arbejder med bæredygtighedsrapportering.

Lær mere om Global Reporting Initiative (GRI) og hvordan du kommer i gang her.