Bæredygtighedsrapportering i 2024: En introduktion til CSRD, SFDR og SBTI

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

Nye EU regulativer presser virksomheder til øget ESG-rapportering. Her er en kort introduktion.

Bæredygtighed og klimaforandringer har fået en stadig større plads på den globale dagsorden, hvilket har medført øget pres på virksomheder for at træffe mere bæredygtige beslutninger og rapportere deres klimapåvirkning. Som reaktion herpå er der blevet indført flere regulativer og initiativer for at fremme bæredygtighed inden for erhvervslivet. Blandt disse regulativer finder vi CSRD, SFDR og SBTI, som er designet til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres bæredygtighedsrapportering og reducere deres klimapåvirkning. Denne artikel vil undersøge, hvad disse tre regulativer indebærer, samt hvordan de vil påvirke virksomheder i forskellige sektorer.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, er en EU-forordning, der er blevet vedtaget for at styrke kravene til rapportering af bæredygtighedsinformation for europæiske virksomheder. CSRD kræver, at virksomheder offentligt rapporterer om deres bæredygtigheds- og ESG-ydeevne (Environmental, Social, and Governance) på en mere detaljeret og standardiseret måde end tidligere. Dette formål er at gøre det lettere at sammenligne og evaluere virksomheders bæredygtigheds- og ESG-ydeevne samt give investorer og andre interessenter bedre indsigt i virksomhedernes bæredygtighed.

Hvem omfattes af CSRD?

I henhold til den seneste CSRD-lovgivning, der træder i kraft fra 2023, vil alle større børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning på over €20 millioner blive omfattet af CSRD. Dette inkluderer også finansielle institutioner og forsikringsselskaber. Derudover kræves det, at virksomheder rapporterer om ikke-finansielle oplysninger, herunder bæredygtighed og ESG-ydeevne. Det er værd at bemærke, at disse er minimumskrav, og visse lande kan vælge at implementere strengere krav i deres nationale lovgivning.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SFDR, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, er også en EU-forordning. Formålet med denne regulering er at sikre, at finansielle institutioner rapporterer om, hvordan de integrerer bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger. SFDR stiller krav til, hvordan finansielle institutioner skal rapportere om deres investeringsprodukter, herunder deres bæredygtighedsegenskaber og håndtering af bæredygtighedsrisici.

Hvem omfattes af SFDR?

SFDR blev implementeret i EU i marts 2021 og omfatter alle finansielle markedsaktører, der leverer investeringstjenester i EU. Dette inkluderer aktivforvaltere, investeringsrådgivere, investeringsfonde og pensionsfonde. SFDR kræver, at disse finansielle institutioner offentliggør oplysninger om deres bæredygtighedspraksis og deres investeringers påvirkning på miljømæssige og sociale forhold. Dette omfatter også oplysninger om deres politikker for håndtering af bæredygtighedsrisici samt integration af bæredygtighedskriterier i deres investeringsbeslutninger. Desuden skal finansielle institutioner i henhold til SFDR bruge standardiserede bæredygtighedsmærker for at beskrive deres produkters bæredygtighedskvaliteter, hvilket skal gøre det nemmere for investorer at sammenligne og træffe informerede investeringsbeslutninger.

Science-Based Targets Initiative (SBTI)

Endelig har vi SBTI, eller Science-Based Targets Initiative. SBTI er en global kampagne, der hjælper virksomheder med at fastsætte videnskabeligt baserede mål for deres emissioner og reducere deres CO2-aftryk. SBTI er en af de mest anerkendte standarder for videnskabeligt baserede klimamål, og dens mål er at sikre, at virksomheder tager ambitiøse skridt for at reducere deres drivhusgasemissioner og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at følge SBTI's retningslinjer kan virksomheder hjælpe med at opfylde Parisaftalens mål og begrænse den globale opvarmning til under 2 grader Celsius.

Hvem omfattes af SBTI?

SBTI er en global og uafhængig organisation, der arbejder sammen med virksomheder og organisationer for at hjælpe dem med at fastsætte og opnå videnskabeligt baserede mål for reduktion af drivhusgasemissioner. Dette initiativ er frivilligt, og enhver virksomhed eller organisation, der ønsker at deltage, kan gøre det ved at fastsætte og rapportere om deres videnskabeligt baserede mål for emissioner. SBTI henvender sig primært til større virksomheder og organisationer og har opstillet kriterier for, hvem der kan deltage. For at blive godkendt af SBTI skal virksomheden have en klimastrategi og et videnskabeligt baseret mål for reduktion af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med SBTI's kriterier. Desuden skal virksomheden rapportere om fremskridt i forhold til målene og opretholde gennemsigtighed omkring deres klimapåvirkning.

En fremtid med øget regulering

Bæredygtighed og klimaforandringer er utvivlsomt nogle af de største udfordringer, som verden står over for i dag, og virksomheder spiller en afgørende rolle i at imødegå disse udfordringer. CSRD, SFDR og SBTI er tre regulativer, der er udviklet med det formål at hjælpe virksomheder med at forbedre deres bæredygtighedsrapportering og reducere deres klimapåvirkning. Disse regulativer og initiativer indikerer en stigende efterspørgsel efter større gennemsigtighed og ansvarlighed fra virksomheder, og de forventes at påvirke virksomheder i alle sektorer og størrelser.

Det er afgørende, at virksomheder tager disse regulativer alvorligt og træffer de nødvendige skridt for at opfylde kravene og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at træffe bæredygtige beslutninger og rapportere om deres klimapåvirkning kan virksomheder spille en central rolle i kampen mod klimaforandringer og medvirke til at skabe en mere bæredygtig verden for kommende generationer.