Klimaregnskab for virksomheder: Kom godt i gang

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

Bliv klogere på den rette tilgang og metodevalg når du skal udarbejde et klimaregnskab for din virksomhed

Sæt mål for virksomheden

Det første skridt er at fastlægge målsætninger for virksomhedens klima- og bæredygtighedsinitiativer. Dette er typisk et resultat af interne drøftelser blandt virksomhedens ledelse og medarbejdere, inden beslutningen om at inkludere et klimaregnskab som en del af strategien træffes. Klimaregnskabet udgør en væsentlig del af virksomhedens klimastrategi, da det etablerer en grundlinje for virksomhedens nuværende CO2-emissioner og derved muliggør arbejdet mod reduktion.

Metodevalg ift. Klimaregnskab: Vælg den rette tilgang til at måle CO2-udledning

Ved udarbejdelse af et klimaregnskab for din virksomhed er det afgørende at vælge den passende metode til måling af CO2-udledning. Der findes flere tilgange, hver med deres egne fordele og udfordringer. Her er en oversigt over nogle af de mest anvendte metoder inden for klimaregnskab, der kan hjælpe dig med at træffe den bedste beslutning for din virksomhed.

Livscyklusanalyse (LCA)

Livscyklusanalyse (LCA) er en omfattende metode, der dækker alle faser af et produkts eller en services livscyklus - lige fra produktion og distribution til brug og afslutning. LCA giver en dybdegående og holistisk vurdering af CO2-udledningen forbundet med produktet eller tjenesten. Metoden identificerer også "hotspots", dvs. de faser, der bidrager mest til udledningen.

Fordele: LCA giver en omfattende oversigt over hele livscyklussen og er velegnet til komplekse produkter og tjenester.

Udfordringer: LCA kræver omfattende dataindsamling og analytiske ressourcer, hvilket kan være tidskrævende og kostbart for mindre virksomheder.

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

GHG Protocol er en velkendt og standardiseret metode til måling af CO2-udledning. Den opdeler emissionerne i tre områder - Scope 1, Scope 2 og Scope 3 - for at vurdere både direkte og indirekte påvirkninger. Scope 1 dækker direkte emissioner fra virksomhedens egne kilder, Scope 2 dækker indirekte emissioner fra købte energikilder, og Scope 3 dækker andre indirekte emissioner, såsom transport og leverandørkæder.

Fordele: GHG Protocol er let at forstå og implementere og muliggør en omfattende vurdering af virksomhedens påvirkning.

Udfordringer: GHG Protocol kan undervurdere visse emissioner og kan være mindre præcis i komplekse scenarier.

ISO 14064 standarden

ISO 14064 er en international standard, der fastlægger principper og krav til kvantificering og rapportering af organisatoriske emissioner. Den tilbyder en omfattende ramme for klimaregnskab, der bygger på både GHG Protocol og LCA-metoder.

Fordele: ISO 14064 giver en troværdig og internationalt anerkendt ramme for klimaregnskab.

Udfordringer: Implementering af ISO 14064 kræver grundig træning og vejledning for korrekt anvendelse.

Anvendelse af Carbon Accounting Software

Carbon Accounting Software er specialiseret software, der automatiserer datamåling og beregninger for klimaregnskaber. Det kan hjælpe med at optimere processen og minimere fejl.

Fordele: Carbon Accounting Software gør datamåling og rapportering mere effektiv og nøjagtig.

Udfordringer: Omkostningerne ved implementering og vedligeholdelse af softwaren kan være en barriere for mindre virksomheder.

Ved valg af metode til dit klimaregnskab er det vigtigt at tage hensyn til din virksomheds størrelse, kompleksitet og ressourcekapacitet. Uanset hvilken metode du vælger, vil et nøjagtigt og pålideligt klimaregnskab give din virksomhed et solidt grundlag for at træffe informerede beslutninger og arbejde hen imod reduktion af klimapåvirkningen.

Dataindsamling

Mange virksomheder står hurtigt over for en betydelig mængde uforudset arbejde, når de går i gang med at kvantificere CO2-udledningen fra alle virksomhedens processer – selv når de har ansat en ekspertkonsulent til at foretage beregningerne.

Beregningen af CO2-udledning kræver, at de ansvarlige for processen indsamler data fra alle virksomhedens processer. Dette indebærer typisk at involvere en række forskellige personer internt i virksomheden for at indhente tal vedrørende alt fra energiforbrug og kantinemad til produktion og indkøb af kontorartikler.

Forbrugsbaserede og aktivitetsbaserede emissioner

Når vi hos Climaider hjælper virksomheder med at beregne deres CO2-udledning, begynder vi med at skabe et omfattende overblik over alle virksomhedens udledninger. For at opnå denne indsigt starter vi med at analysere virksomhedens forbrugsbaserede data. Dette kan imidlertid være en udfordrende start for mange virksomheder.

Automatiseret dataindsamling

Climaider har udviklet integrationer, der muliggør direkte indhentning af forbrugsdata i vores Sustainability Management Platform. Dette betyder, at vi på blot få minutter kan etablere en CO2-baseline, identificere udledningens "hotspots" og sikre, at vi inkluderer alle relevante upstream-data. Herfra kan vi i samarbejde med jer præcisere dataen for de mest betydningsfulde udledningskategorier. Denne funktion alene sparer projektledere, ESG-managere og andre interessenter mange timers udfordrende arbejde.

Opgradering af data

Når vi har opnået forståelse for virksomhedens samlede CO2-aftryk, er det næste naturlige skridt at forfine dataen for de kategorier, hvor virksomheden udleder mest CO2.

For visse virksomheder kan det være kategorier som produktion og energiforbrug, mens det for andre kan være transport og drift af hjemmeside. Valget afhænger fuldstændigt af virksomhedens aktiviteter og karakter. Af denne grund er det afgørende for integriteten af CO2-beregningen at gå ud over blot forbrugsbaserede data. Jo mere præcise oplysninger, der er relevante at tilføje til beregningerne, desto dybere ind i værdikæden skal man kigge.