Hvad er en CO2-afgift?

Oskar Dahl Hansen

Videnskatalog

Indhold

Hvad er en CO2-afgift - og kan det komme til at omfatte din virksomhed? Det kan du blive klogere på her.

Der har længe været politisk snak om at udvide CO2-afgiften. Kommer afgiften til at omfatte din virksomhed, og hvad er prisen på en eventuel CO2-afgift? Det går vi i dybden med i denne artikel.

Hvad er en CO2-afgift?

En CO2-afgift er en afgift der opkræves af personer, virksomheder eller nationer, der udleder CO2. Alle udleder CO2, og det har ikke blot en omkostning for dem der udleder, men også for alle andre. Ideen med en CO2-afgift er, at få dem der udleder mest CO2 til at betale prisen, og forhåbentlig motivere dem til at omstille deres forbrug i en grønnere retning.

Helt enkelt forklaret vil en CO2-afgift gøre det dyrere at udlede drivhusgasser som CO2, metan og lattergas, der er skyld i den globale opvarmning. I sidste ende vil det betyde, at jo mere CO2 en vare har udledt, jo dyrere bliver den. Omvendt bliver de varer, der har udledt mindre, billigere. Håbet er, at den højere pris vil få både producenter og forbrugere til at vælge mere grønt.

Hvorfor virker det?

Vi har faktisk haft en CO2-afgift i Danmark siden 1993. Den er dog primært rettet mod energiforbruget i erhvervet. I nyere tid er det kommet på tale, at indføre en omfattende CO2-afgift på alle danske virksomheder. Det gælder altså alle virksomhedens aktiviteter, der udleder CO2, herunder produktionen, hvilket ofte er den største post i en virksomheds CO2-aftryk.

En sådan afgift ville derfor omfatte den danske industris’ største udledere. Eksperter mener, at udledningen fra industrien i Danmark kan reduceres fra 6,8 mio. ton CO2 om året til 3,4 mio. ton CO2 om året, ved hjælp af CO2-afgifter.

Hvilke muligheder er der?

Der er dog fortsat politisk uenighed om, hvor omfattende CO2-afgiften skal være. Regeringen har derfor sammensat en Ekspertgruppe, som har udarbejdet tre forskellige scenarier for en CO2-afgift.

En afgift på drivhusgasudledninger er det mest effektive og målrettede tiltag, der kan tages for at reducere de danske udledninger. Det er en pointe, som er understreget i flere analyser blandt andet fra Det Økonomiske Råd og fra Klimarådet. En højere CO2-afgift vil give et klart signal. Det vil entydigt placere ansvar hos de aktører, der udleder drivhusgasser. Det vil håndhæve princippet om, at forureneren betaler.

I første ombæring vil anbefaling dække virksomheder i industrien, men dernæst bør andre sektorer som landbruget også håndteres.

Hvad er prisen?

Den hårfine balance ligger et sted mellem at lave en model for afgiften der er streng nok til, at det motiverer udledere til at reducere, og en afgift på et niveau, der ikke gør omkostningen så stor for virksomhederne, at udledningerne blot flyttes til udlandet, hvis virksomhederne tvinges til at nedjustere produktionen eller lukke.

De seneste nyheder tyder på, at regeringen vil indfase en CO2-afgift på industrivirksomheder fra 2025-2030 på 750 kr. per ton CO2 udledt. Virksomheder, der i forvejen betaler for EU's kvotesystem, slipper med det halve, 375 kr. oven i kvoteprisen.

Kildeliste

Klimaleksikon

CONCITO

Berlingske

DR