Illustrated leavesIllustrated leaves

Smv:Grøn 2.0: alt du skal vide

SMV:Grøn 2.0 er en voucherordning, hvor du kan søge støtte til rådgivning og investeringer til din virksomheds grønne rejse.

Hvad får du ud af det?

💰 Få finansiering til grøn omstilling.

📈 Få støtte til investeringer, rådgivning eller en kombination.

💳 Mulighed for støttevouchers fra 50.000 kr. til 150.000 kr.

🗑️ Hjælp til at reducere din virksomheds ressourceforbrug og affaldsmængder.

CO2Puljen - hvad du får
Red cross

Hvad får du ikke?

🔆 Støtte til investeringer i varmepumper, solceller, fjernvarme mv. som en del af energiomlægning med SMV:Grøn 2.0

💼 Har du brug for nye kompetencer eller færdigheder bør du i stedet søge SMV:Grønne kompetencer eller CO2Puljen.

✅ Hvis ikke dine initiativer lever op til kravene, så kan vi hjælpe med at finde en grøn støttepulje der passer til dig.

Hvilke slags rådgivning kan du få støtte til?

📊 Klimaregnskab eller livscyklusvurdering (LCA), med afsæt i fremtidig forbedring af materialer i et produkt, nye processer eller lignende.

🎨 Re-design af produkter og emballage med henblik på, at virksomheden reducerer materialer, øger levetiden og muliggør fremtidig genanvendelse.

♻️ Take-back rådgivningsstøtte til at forbedre forretningsmodellen, hvor returprodukter indgår i din værdikæde, gennem f.eks. genbrug eller gensalg.

⚙️ Processer frem mod mærkning, standarder og certificeringer, så i kan få overblik over ressourceforbrug, indkøb og adfærd, der kan bidrage til ressourcebesparende effekter.

⛓️ Bæredygtighed i værdikæden, hvor du indgår samarbejde eller stiller krav til underleverandører i din værdikæde, med henblik på at nedbringe miljøpåvirkningen.

🧬 Services der muliggør ressourcebesparelser og bidrager til øget produktlevetid.

🔥 Bæredygtighedsstrategier med udgangspunkt i kortlægning af miljøpåvirkninger - og herfra identificering af hotspots og potentialer for reduktion af miljøpåvirkningen.

💻 Digitalisering, som kan overflødiggøre fysiske produkter.

Green checkmark
An illustration of a cattail

Hvilke slags investeringer kan du få støtte til?

💻 Nyt software

📝 Certificeringer

🌍 Miljømærkninger

📠 Nye maskiner

🛠️ Nyt udstyr

🧪 Test af eksisterende udstyr og produkter

Hvad er kriterierne for at modtage støtte?

🔍 Din virksomhed skal foretage markedsafsøgning. Det betyder, at du afsøge mere end én mulighed for rådgivning eller investering og redegøre for dit valg i din ansøgning.

1️⃣ Du kan kun søge om én voucher ad gangen.

💸 Der er kontant medfinansiering i støtteprogrammet.

🤝 Du skal deltage i et obligatorisk online opstartsmøde, hvor flowet for forløbet gennemgås. Mødet afholdes efter godkendelsen af din ansøgning.

🌱 Din virksomhed skal udfylde en Grøn Plan som slutprodukt i forløbet, inden støtten udbetales.

🌻 Du skal følge SMV:Grøn 2.0’s tilrettelagte “Flow”

Green checkmark
CO2Puljen - hvem kan ansøge

Hvem kan ansøge?

🤼 Du skal beskæftige mellem 2-249 årsværk, disse data er tilgængelige på seneste registrering på CVR.dk

🪙 Du skal have mindst ét afsluttet årsregnskab.

🏥 Du må ikke være en del af en offentlig forvaltning eller modtage offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne.

🇩🇰 Du skal have dansk CVR-nummer.

🇪🇺 Du skal leve op til EU’s kriterier for definitionen af en SMV.

Vi hjælper med din ansøgning

Vi står klar til at rådgive din ansøgning. Bemærk dog, at det er vigtigt, at du afsøger tilbud fra mere end én rådgiver.

A studio photo of an employee

Oversigt over alle de grønne tilskudspuljer

An illustration of a globus

SMV:Grøn 2.0
Åben for ansøgninger:
26 april - 14 maj 2023

An illustration of a cattail

SMV:Grønne kompetencer
Åben for ansøgninger:
10 - 24 maj 2023

SMV:Vækstpilot

SMV:Vækstpilot
Åben for ansøgninger:
13 marts 2023

CO2Puljen

CO2Puljen
Åben for ansøgninger:
27 februar - 26 marts 2023