Biogas til husholdning, Kina

< Tilbage

Underjordisk tank, der indfanger gas fra svineafføring. Gassen brændes og bruges til at lave mad over og til at give varme, og erstatter derfor brugen af kul og brænde.

45000

tons CO2 undgået

Finansieret indtil:

Jun 30, 2022

Biogasanlæg, Kina

Projektet hjælper bønder i ekstrem fattigdom med at få bygget private biogasanlæg. Anlægget er i grove træk en gylletank under jorden, hvor bønderne kan skylle deres svins afføring ned i. I tanken afgiver afføringen metangas, som via rør kobles til et gasblus i køkkenet. I stedet for at sive ud i atmosfæren som en drivhusgas, afbrændes metanen nu og erstatter dermed også brugen af kul og træ til madlavning.

Når afføringen er afgasset og nedbrudt kan den bruges som gødning på bøndernes marker. Men det har også en lang række sociale fordele og gør en kæmpe forskel i bøndernes liv.

De skal ikke bruge store summer penge på at købe kul, og skal ikke stå i røgen fra deres ildsted hele dagen. De slipper også for ildelugten fra deres dyrs afføring som forrådner i stalden.

Oven I det får de gødning som kan erstatte den kunstgødning, de er afhængige af, og som de til tider også kan sælge, hvilket både gavner deres økonomi og den lokale biodiversitet, giver bedre afkast fra markerne m.m. (det er et fænomen at man “svitser” muldjorden ved overforbrug af kunstgødning). Miljøet får også gavn af den reducerede fældning af træer som følge af en ny ren energikilde, samt at griseafføringen ikke længere bliver dumpet i nærliggende søer og floder (som man til dels gjorde før), hvilket gav inficerede vandkilder og sygdom.

Projektet henvender sig eksklusivt til de fattigste af de fattigste og bekæmper på den måde ulighed, både ved at give familierne flere penge mellem hænderne og ved at skabe en masse jobs i lokalmiljøet (der er kommet omkring 7,500 nye jobs som følge af projektet). Da det især er kvinder, som står for indsamling af brænde og for madlavning, er det også især kvinder, som får gavn af den sparede tid og det drastigt forbedrede indeklima.

Kvitteringer

Finansieret af Climaider fra

July 1, 2020

No items found.

Certificering