Opfangning af metan, Kina

< Tilbage

Metangasanlægget Everbright i Kina opfanger drivhusgasser fra en losseplads, og omdanner gasserne til vedvarende energi for det lokale samfund.

14100

tons CO2 undgået

Finansieret indtil:

Jul 1, 2020

Metanindfangning, Kina

Når skrald efterlades i store bunker til deponi, nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til atmosfæren.

Metan er en drivhusgas, der virker 20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så meget som mindst 20 ton CO2. Det er derfor enormt vigtigt at undgå at udlede metan. Det er dette projekt med til at løse.

Fra metangas til vedvarende energi

I Kina vokser befolkningen så hurtigt, at det giver kæmpe problemer med skrald. Derfor efterlades meget organisk affald til deponi, og dette udleder enorme mængder metan og CO2. Dagen lang siver de potente drivhusgasser op fra bunkerne af affald og direkte ud i atmosfæren.

Som medlem af Climaider støttede du et anlæg, der direkte indfanger metanen, og bruger det til at lave vedvarende energi, i stedet for bare at lukke det ud i atmosfæren, og derved opvarme vores jordklode.

137.000 tons CO2e udledning, undgået hvert år

Ved at tildække beholderen med affald, suges gasserne gennem rør til en motor, som omdanner de skadelige gasser til vedvarende energi og undgår, at de udledes til atmosfæren. Energien sendes tilbage i elnettet, og forsyner befolkningen i Suzhou med grøn energi.

Det er altså en maskine, som direkte suger drivhusgasserne ud af luften og omdanner dem til energi! Anlægget ligger i Jiangsu provinsen tæt ved Suzhou, hvor kun 0,57% af strømmen stammede fra vedvarende energi.

Ud over at projektet hvert år undgår, hvad der svarer til ca. 137.000 ton CO2 (mere end 8.000 danskeres årlige udledning), bidrager det også med gode jobs til lokalbefolkningen, støtter bedre uddannelsesmuligheder og undgår ubehagelig og potentielt skadelig lugt og luftforurening.

Kvitteringer

Finansieret af Climaider fra

December 19, 2020

No items found.

Certificering