An african woman picks seeds from a mangrove tree

støt vores klimaprojekter

Bekæmp klima-forandring
med et medlemskab

Illustrated one

Reducer

Prøv udfordringerne i appen og se hvor meget du kan reducere dit eget klimaaftryk

Illustrated two

Støt klimaprojekter

Støt klimaprojekter dér hvor dine penge gør størst forskel for klimaet.

Illustrated 3

Plant træer

Plant træer i Climaiders egen skov i Madagaskar.

Som Climaider medlem hjælper du med at starte klimaprojekter i udviklingslande. Din støtte går til de steder i verden med størst klimaeffekt. Projekterne kontrolleres løbende af uafhængige tredjeparter, og som projekterne udvikler sig, kan du følge effekten af din støtte via appen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vælg en plan
Illustrated trees.

projekt 1: climaider skoven
i madagaskar

Eden Reforestation Projects

An african woman picks seeds from a mangrove tree

Eden Reforestation Projects – hvad er det?

Eden Reforestation Projects er en non-profit, som siden 2004 har plantet mere end 300 millioner træer. De har opnået “Platinium Status” hos GuideStar - en Amerikansk organisation, som vurderer og rangerer non-profits - er et officielt FN partnerprojekt og opererer efter deres “employ to plant” metodologi.


Eden Reforestation Projects er startet i erkendelsen af, at skovfældning og ekstrem fattigdom går hånd i hånd – og derfor, at det også går hånd i hånd at løfte folk ud af ekstrem fattigdom ved at genplante verdens skove. “Employ to plant” fungerer ved, at Eden går ind i områder med helt ekstrem fattigdom og høj arbejdsløshed og tilbyder fair lønnet arbejde med at genplante træer. Det giver et væld af socioøkonomiske fordele for lokalbefolkningen samtidig med at skovene genoprettes.


  • Dyrene får deres naturlige habitat tilbage
  • Jorden beskyttes mod erosion og mod at blive udpint
  • Kystlinjer og havmiljø beskyttes af mangrove træerne – træer der vokser i saltvand
  • CO2-niveauet i atmosfæren sænkes ved at etablere nye skove
  • Bekæmper ekstrem fattigdom ved at forsyne lokalbefolkningen med penge, mad og mulighed for uddannelse
  • Fordrer ligestilling ved at ansætte mange kvinder i områder, hvor uligheden mellem kønnene er stor
A group of african residents harvesting mangrove seeds

Når skovene fældes, efterlader det jorden sårbar. Efter kort tid er jorden ofte så udpint, at den er værdiløs, hvilket tvinger lokalbefolkningen dybere ind i skovene. Den ekstreme fattigdom tvinger lokalbefolkningen til at udnytte skovens ressourcer. Ved at give dem en alternativ kilde til indkomst igennem træplantning løfter det befolkningen ud af den fattigdom, som i første omgang tvang dem til at rydde i skovene. De forsynes også med alternative komfurer til at lave mad uden at skulle fælde skoven til brænde samt med rent vand, der sikrer, at de ikke behøves store mængder brænde for at koge og derved rense vandet. Med projekterne etableres også en række andre tiltag såsom skoler, en fødselsklinik m.m.


Mange af verdens største træplantningsinitiativer som eksempelvis Ecosia bruger Eden som deres træplantningspartner, og ifølge Verdensbanken er Edens skovprojekter i Madagaskar (hvor Climaiders skov også står) større end alle andre skovprojekter på øen tilsammen.


De træer vi planter kaldes mangrove træer. Det er forskellige arter af træer, der vokser i saltvand. De er særligt vigtige, fordi netop denne type træer optager ekstra meget CO2 samtidig med, at de modvirker erosion af kystlinjerne og skaber habitat for en lang række dyr og fisk. Selvom vi ikke tæller træerne med som klimakompensation, synes vi stadig, det er vigtigt at plante netop de træer, der opsuger allermest CO2.

A desolate mangrove area in desperate need of re-planting

Hvorfor træer og kompensation på samme tid?

Skove er enormt vigtige for verden. De suger CO2 direkte ud af luften, og det er med god grund, at skovene kaldes for verdens lunger. Derudover er skovene hjem for en enorm del af verdens vilde dyr og er uvurderlige ud fra et miljøperspektiv. De modvirker erosion af jord, holder på jordens næringsstoffer, bevarer grundvandsniveauet og mange flere vigtige funktioner.


Nærmest alle er faktisk enige i, at skove spiller en central rolle, hvis vi på nogen måde skal løse klimakrisen. Lige siden vi startede Climaider, er vi gentagne gange blevet anbefalet at støtte skovene. Det er også derfor, vi tidligere har finansieret to andre træprojekter: TIST og Kariba. Selvom alle er enige om skovenes vigtighed, er der dog et problem: Træer er ikke særligt egnede som CO2-kompensation. Det er muligt, men det er svært, da de jo er levende. Hvis du eksempelvis brænder et ton metangas af, er det brændt. Det er væk og kan aldrig komme tilbage - det er din garanti. Hvis du planter et træ derimod, kan mange forskellige ting være skyld i, at træet dør og CO2’en igen frigives i atmosfæren – og så har der jo ikke været en reel CO2-besparelse.

A mangrove saplingA crab hiding in the muddy waters of a mangrove forest

Tidligere har vi støttet skovprojekter af højeste kvalitet. Regelmæssig kontrol og mange, mange forholdsregler sikrede, at skovene stod tilbage, og at i tilfælde af, at der skete noget med et træ, var vi garanteret, at et anden ville blive genplantet i stedet. Vi gjorde det, fordi det vigtigste for os i Climaider er, at du kan regne med, at vores projekter fjerner den CO2, vi lover.


Der skal bruges enormt mange ressourcer på kontrol og monitorering af skovene, og selv da kan ingen garantere, at de ikke rammes af en naturkatastrofe eller lignende. Derfor ender rigtigt mange af de penge, man bruger på at plante skov hurtigt med at blive brugt på kontrol og verificering og ikke så mange på rent faktisk at plante skov. Vi og vores partnere gør selvfølgelig stadig alt, hvad vi kan for at sikre os, at træerne overlever og trives, men fordi de ikke skal verificeres til klimakreditter, kan vi i stedet bruge en langt større portion af pengene på rent faktisk at plante træer. Det betyder, at vi nu planter langt flere træer, end vi gjorde før.


Ca. 80% af de originale træer vi planter overlever. Når man medtager, at træerne selv spreder deres frø og genplanter sig, ender det dog ofte med, at hvert træ bliver til mere end ét, i sidste ende.

Vi er rigtigt glade og stolte af den løsning, vi har fundet sammen med Eden Reforestation Projects. Vi deler løbende billeder og opdateringer fra projektet og takker alle medlemmer for deres støtte.

A group of african residents planting mangrove seedsA group of african residents preparing mangrove seeds for planting

“Det er træerne, der skal redde os”. Sådan skrev Jørgen Steen Nielsen i Information d. 16 Oktober 2018, og vi er enige med ham.


I samarbejde med Eden Reforestation Projects planter vi i løbet af de næste par år ca. 2,5 millioner nye træer i Madagaskar i medlemmernes egen skov.

Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke planter træerne for at kompensere for dit klimaaftryk, men simpelthen bare fordi det er vigtigt.


De træer vi planter gennem Eden, er derfor et tillæg til den støtte, der går til andre klimaprojekter.

Nederst på denne side kan du læse, hvorfor vi gør dette.

Illustrated pink fire.

projekt 2: Effektive komfurer, østafrika

Climaiders projekt

8 ud af 10 familier i Subsaharisk Afrika laver mad over åben ild eller andre primitive “komfurer”. Det har enorme konsekvenser for klimaet og for deres helbred. Og selvom det allerede er alt for mange, går udviklingen faktisk den forkerte vej. En gennemsnitlig familie bruger adskillige tons træ hvert år til madlavning, hvilket giver massiv skovrydning og bidrager til, at Afrika er det kontinent, der hurtigst mister skovområder.

Udover den store afskovning resulterer madlavning over åben ild også i udledning af store mængder sort kulstof. Det er den næststørste årsag til global opvarmning (efter CO2), og madlavning over åben ild udleder mere sort kulstof end alle verdens biler og lastbiler til sammen.

A selection of portable stoves on display

Røgen fra madlavningen har også ødelæggende konsekvenser for de mennesker, der hver dag står i timevis og laver mad over bålene. Alene i år dør mere end 1 million mennesker af indendørs luftforurening - og en meget stor andel af dem er børn under 5 år.

Indendørs luftforurening er årsag til en lang række luftvejs- og hjertekarsygdommme samt kræft. Derudover forårsager det desværre også “kraftigt reduceret intelligens” og lav fødselsvægt. Tilsammen resulterer det i en ond cyklys, der holder verdens fattigste fanget i fattigdom og sygdom.

Især kvinderne rammes hårdt. Det er ofte dem, der laver maden og bruger mange timevis hver dag på at samle brænde og samtidig risikere røveri eller voldtægt undervejs.

Ingen mennesker vælger selv at udsætte sig for røgforgiftning, og det er naturligvis kun manglen på bedre alternativer, der gør, at man fælder sine egne lokale skove til brænde.

Derfor har vi i Climaider besluttet at producere og distribuere klimavenlige og effektive komfurer i Østafrika, hvor problemet er særligt stort. Her er hjemsted for et væld af biodiversitet og enorme skovområder, men desværre ryddes disse områder også med foruroligende hast pga. ulovlig skovhugst til bl.a. tømmer og brænde.

Med en relativt simpel teknologi kan vi distribuere komfurer, der brænder langt renere end de nuværende bål og enten skifte til at lave mad med fx elektricitet, biogas eller kraftigt reduceret forbrug af trækul og brænde.

Samtidig brænder mange moderne “komfurer” af denne slags lige så rent som fx et dansk gaskomfur, og på den måde forebygges de frygtelige følger af længerevarende eksponering for tung røg.

A Nigerian family cooking over an open bonfire in a back alleyAn old outdoor charcoal stove setup with lots of drywood lining the walls

Projektet er under opstart og din støtte er derfor afgørende for, at det får succes

Årsagen til at vi har valgt selv at starte vores eget projekt er, at vi på den måde kan skære fordyrende mellemmænd fra. Klimakreditter er steget enormt i pris over de seneste par år i takt med, at der er kommet bedre og bedre dokumentation for deres effekt. Det gør dog også, at I medlemmer har fået mindre klima for pengene end før, og det synes vi er ærgerligt.

Det er derfor, at vi indgår et samarbejde direkte med en lokal NGO, og vil også selv være til stede “on-the-ground” for at afvikle projektet og sørge for, at alt forløber, som det skal. Desuden gør det, at vi nu kan designe projektet præcis, som vi gerne vil have det fremfor blot at screene andres allerede eksisterende projekter for at finde det, vi synes mest muligt levede op til vores krav og kriterier.

Det tager tid og er kompliceret at starte sådan et projekt op. Vi arbejder så hårdt vi kan på at realisere projektet så hurtigt som muligt, og giver løbende opdateringer på vores fremskridt.Vi har udført et stort screeningsarbejde for at finde de mest egnede områder samt holdt utallige møder med NGO’er, producenter, klimacertificeringsorganer, myndigheder, eksperter m.m. for at sammensætte det bedst mulige projekt. Vi er nu i de sidste stadier af endeligt at låse os fast på vores endelige partnere og ét projektområde.

Vi er utroligt taknemmelige for den tålmodighed og støtte, vi modtager og glæder os til løbende at vise, hvad vi kan opnå!

Billeder attribueret til

DFID - UK, CC BY 2.0..

United States Mission Geneva, CC BY-ND 2.0..

mckaysavage, CC BY 2.0..

A resident of Nigeria holding a prototype efficiency stove

klimakreditter fra certificerede og troværdige projekter

Det kan være lidt af en jungle at navigere markedet for CO2-kreditter på grund af dyre forhandlere og ikke-certificerede projekter.

Hos Climaider vælger vi udelukkende projekter, der er verificeret af de strengeste branchestandarder: Gold Standard og Verified Carbon Standard.

Vi vil derfor naturligvis også få kontrolleret og certificeret vores eget klimaprojekt af et uafhængig verifikations-organ efter de strengeste standarder.

Det  betyder også, at processen bliver mere transparent for dig.

community impact

60.000+

tons CO2 fjernet

"Man kan donere lige hvad man vil hver måned, og jo netop få anslået sit CO2-udslip og betale for at opgøre for det man udleder.

Det er meget gennemskueligt, og super interessant og finde ud af hvilke poster man i sit klimaregnskab måske kan skrue på for at være endnu bedre mod miljøet. Kæmpe anbefaling herfra!"

- Mira

650.000+

træer plantet

Læs flere glade anmeldelser på Trustpilot 👑

udlign dit co2-aftryk for kun 138kr/md

faq

🤓 Hvorfor blive medlem?
💸 Er Climaider non-profit?
🔗 Er der en bindingsperiode på et medlemskab?
👎 Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?
💌 Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?
🧐 Hvordan ved jeg det virker?
🤥 Er det ikke bare aflad?
💰 Hvordan kan det være så billigt?
🌍 Kan det her løse klimaforandringerne?
💚 Hvordan passer I på de træer I planter?
🏝 Kan jeg besøge projekterne?
🧮 Hvordan beregner I mit klimaaftryk?

følg med på mail og plant et træ

An illustrated tree