December 2019:

Dette er købscertificering fra det prisvindende Kariba projekt. Vi mener, at kombinationen af skovbeskyttelse og plantning er den bedste måde at bruge naturens egen CO2-absorberende maskine, træer – og det er hvad du får med skovprojekterne.

Skoven, der er beskyttet gennem Kariba-projektet, ligger nær Kariba-søen og er større end hele skovarealet i Danmark!
Du kan læse mere om projektet her.

Climaider_Forest_Kariba_December_2019