Eden_Projects_Climaider

Eden Reforestation Projects

“Det er træerne, der skal redde os”. Sådan skrev Jørgen Steen Nielsen i Information d. 16 Oktober 2018 og vi tror ham.

Derfor er vi også enormt glade og stolte for det nyeste samarbejde i Climaider – Eden Reforestation Projects. I samarbejde med Eden skal vi over de næste år plante op mod 2,5 millioner nye træer på Madagaskar, i vores egen skov. Det vil sige, at der kommer til at stå en konkret (kæmpe stor) skov på Madagascar udelukkende på grund af medlemmerne af Climaider.

Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke planter træerne for at kompensere for dit CO2-udslip. Vi fjerner 100% af dit CO2 aftryk gennem verificerede klimaprojekter hvor besparelsen opgøres i ton CO2, kontrolleres og verificeres for at blive lavet til CO2-kreditter.

De træer vi planter igennem Eden Reforestation Projects er derfor oven i den normale kompensation. Nederst på siden kan du læse hvorfor vi gør det sådan.

Eden Reforestation Projects – hvad er det?

Eden Reforestation Projects er et non-profit som siden 2004 har plantet mere end 300 millioner træer. Millioner! De har opnået Platinium status hos GuideStar (amerikansk organisation, som vurderer og rangerer non-profits), er et officielt FN partnerprojekt og opererer efter deres “employ to plant” metodologi. 

Eden Reforestation Projects er startet i erkendelsen af, at skovfældning og ekstrem fattigdom går hånd i hånd – og derfor at det også går hånd i hånd at løfte folk ud af ekstrem fattigdom ved at genplante verdens skove. “Employ to plant” fungerer ved, at Eden går ind i områder med helt ekstrem fattigdom og arbejdsløshed, og tilbyder fair lønnet arbejde med at genplante træer. Det giver et væld af socioøkonomiske fordele for lokalbefolkningen samtidig med at skovene genoprettes.

  • Dyrene får deres naturlige habitat tilbage
  • Jorden beskyttes mod at blive udpint og erodere
  • Kystlinjer og havmiljø beskyttes af mangrove træerne – træer der vokser i saltvand
  • CO2-niveauet i verden sænkes ved at etablere nye skove.
  • Bekæmper ekstrem fattigdom ved at forsyne lokalbefolkningen med penge, mad og mulighed for uddannelse
  • Fordrer ligestilling ved at ansætte mange kvinder i områder hvor uligheden mellem kønnene er stor

Når skovene fældes, efterlader det jorden sårbar. Efter kort tid er jorden ofte så udpint at den er værdiløs, hvilket tvinger lokalbefolkningen dybere ind i skovene. Den ekstreme fattigdom tvinger lokalbefolkningen til at udnytte skovens ressourcer. Ved at give dem en alternativ kilde til indkomst igennem træplantning løfter det befolkningen ud af den fattigdom som i første omgang tvang dem til at rydde i skovene. De forsynes også med alternative komfurer til at lave mad uden at skulle fælde skoven til brænde, og med rent vand hvilket sikrer at de ikke behøves store mængder brænde for at koge og derved rense vandet. Med projekterne etableres også en række andre tiltag såsom skoler, en fødselsklinik m.m.

Mange af verdens største initiativer til træplantning som fx Ecosia, vælger Eden som deres træplantningspartner og ifølge Verdensbanken er Edens skovprojekter på Madagascar (hvor Climaiders kommende skov også etableres) større end alle andre skovprojekter på øen tilsammen.

De træer vi kommer til at plante kaldes mangrove træer. Det betyder bare træer der vokser i saltvand men kan sagtens være forskellige arter. Mangrove træer er særligt vigtige, fordi netop denne type træer optager særligt meget CO2 og samtidig modvirker erosion af kystlinjerne og skaber et habitat for en lang række dyr og fisk. Selvom vi ikke tæller træerne med i den CO2 reduktion vi laver, synes vi stadig det er vigtigt at plante netop de træer, der opsuger allermest CO2. Men hvorfor tæller vi dem ikke med? Det kan du læse her:

Hvorfor gøre det sådan?

Skove er enormt vigtige for verden. Det er bogstaveligt talt en “maskine” der suger CO2 direkte ud af luften. Derudover er skovene hjem for en utrolig mængde af verdens dyr og er uvurderlige ud fra et miljøperspektiv. De modvirker erosion af jord, holder på jordens næringsstoffer, bevarer grundvandsniveauet og mange mange flere vigtige funktioner.

Nærmest alle er faktisk enige i, at skove spiller en central rolle hvis vi på nogen måde skal klare klimakrisen.

Lige fra vi startede Climaider er vi gang på gang blevet anbefalet af forskellige eksperter, at støtte skovene. Det er også derfor vi lige nu har to skovprojekter i vores projektportefølje.

Men selvom alle er enige om skovenes vigtighed, er der et problem: Træer er ikke særligt egnede til at generere CO2-kreditter fra.

Det er muligt, men besværligt. Hvis man brænder et ton gas af, så er det brændt. Det er væk og kan aldrig komme tilbage, det kan man garantere. Et træ derimod, er sværere. Lige gyldigt hvor grundig man er, hvor meget man kontrollerer og måler og forsikrer sig, så vil der altid være en risiko for at nogen alligevel fælder træet, at der kommer skovbrand, at der kommer sygdom eller naturkatastrofe. Dermed ikke sagt at træer og skove ikke er vigtige – det er de! Men en CO2-kredit skal gerne være så høj troværdighed som overhovedet mulig.

Indtil nu har vi støttet skovprojekter af den allerhøjeste kaliber. Jævnlig kontrol og mange mange forholdsregler sikrede os at skovene blev stående og at i det tilfælde at noget skulle ske med et træ, var vi garanterede at et andet blev genplantet i dets sted. Dette gjorde vi, fordi det allervigtigste for os i Climaider, er at man kan stole på at vores projekter fjerner den CO2 de skal.

Men al den kontrol gør, at en stor portion af de penge vi bruger på at plante træer ender med at blive brugt på kontrol og verificering. Det er vigtigt hvis man vil lave CO2-kreditter af træerne, men gør alt andet lige at færre penge bliver brugt på at plante træer.

Derfor har vi nu i Climaider besluttet, fremover at fjerne al CO2 gennem klimaprojekter hvor der ingen tvivl kan herske – som i eksemplet med gassen der brændes af og derfor er væk for evigt. Det er jeres garanti for at jeres CO2-aftryk altid fjernes. Men oven i det, planter vi så træer igennem Eden. Ved ikke at tælle træerne med i CO2-regnskabet undgår vi at skulle bruge så mange af pengene på kontrol og kan derfor plante langt flere træer end før – men uden at gå på kompromis.

Ca. 80% af de træer vi planter gennem Eden overlever. Men når man medtager at træerne selv spreder deres frø og genplanter sig, ender det faktisk med at hvert træ ender med at blive til 3 levende træer. Så hvis du fx planter 15 træer om måneden gennem dit medlemskab, bliver det i sidste ende med al sandsynlighed til 45 træer.

Derfor er vi både utroligt glade og stolte over denne nye løsning og glæder os til at vise dig billeder og give opdateringer på, hvordan jeres skov i Madagaskar har det.

Dokumentation direkte i din indbakke
Vi får skrevet kontrakt på at et nu bart område i Madagascar til tid og evighed overdrages til at blive skov. Der står altså ikke nogen skov endnu. Så snart de første træer plantes modtager du som medlem selvfølgelig billeder af og koordinater på træerne på din profil og det glæder vi os til.
 
Så hvis du ikke allerede er medlem, så skynd dig ind og bliv det, så du også kan få del i vores alle sammens skov på Madagascar.
 
Læs mere her.