4
 min read

Dine muligheder for bæredygtige energikilder

I Danmark har vi længe været gode til at anvende grøn energi. I dag stammer 53% af den
gennemsnitlige danskers energi fra grønne energikilder heraf 38% fra vindenergi, mens
henholdsvis 11% og 4% stammer fra vand- og solenergi.

I forhold til andre lande i verden, eller i Europa, har Danmark en af de grønneste
infrastrukturer, men alligevel er vi danskere dog ikke selv meget klimavenlige. Som
situationen er i dag, bør den gennemsnitlige dansker formindske sit CO2-forbrug 5-6 gange,
for at nå klimamålene.

Som vi tidligere har nævnt i vores blog, er der flere måder, hvorpå man selv kan reducere sit CO2-aftryk. I dette indlæg vil vi tale om, hvad man kan gøre for at sænke sit hjems CO2-
udledning.

Der er reelle ting, man kan gøre i sin hverdag såsom at købe en sparebruser, vaske tøj ved
lavere temperatur, vælge den rigtige størrelse gryde til komfuret, trække gardinerne fra for at
bruge naturligt lys eller at skrue ned for varmen. Disse tiltag hjælper ikke kun på
klimasituationen, men også din økonomi, da du sparer penge på strøm, el og varme.

Er man dog interesseret i at yde en målbar indsats, der også har en synlig effekt på din
økonomi, bør man undersøge typen af sin varmekilde, da der ofte er mange nemme
klimapoint at hente herfra.

Der findes netop mange alternative varmekilder til eksempelvis oliefyr og fjernvarme, der
både er langt billigere på længere sigt og oven i købet væsentlig mere bæredygtige. Hvis du
er ejer af en ejendom med tilhørende have, er et godt eksempel jordvarme, der regnes for at
være et stærkt bæredygtigt alternativ til andre opvarmningsformer
.

Eksempelvis udleder jordvarme kun 30% CO2 i forhold til fjernvarme, hvilket i forvejen er
anset som en forholdsvis bæredygtig varmekilde. Selvom jordvarme drives af el, ligger den
gennemsnitlige årlige udgift kun på det halve om året i forhold til fjernvarme. Dette kan lade
sig gøre, da et jordvarmeanlæg udnytter naturens vedvarende energi i jorden, hvilket
omdannes til varmeenergi, der opvarmer både luft og vand til din bolig.

Energien hentes direkte fra din egen have, fremfor hos elværket, og producerer tre gange så
meget energi i forhold til, hvad det bruger. Denne energi og varme opbevares i en tilhørende
varmepumpe.

Derudover regnes varmepumper for at være fremtidens opvarmningsform. Den danske stat
kommer i øvrigt med fremtidige initiativer, der skal sikre udbredelse af varmepumper over
større dele af Danmark, hvorfor det kan antages, at denne opvarmningsform kun bliver mere
økonomisk fordelagtig i fremtiden. Som eksempel kan du allerede ansøge om at modtage et
tilskud, når du udskifter din nuværende ikke-grønne energikilde med jordvarme. Dette skal
dog gøres, før selve installationen påbegyndes.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, eller hvis du har lyst til at skabe noget reelt målbart
for klimaet, så synes vi hos Climaider, at du bør tjekke Greenmatch.dk, hvor du kan læse
mere om jordvarme og andre alternative energikilder.

Subscribe to our newsletter and we'll plant a tree on your behalf

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Start fighting climate change today!

Calculate your footprint